midas NFX

midas NFX jest zintegrowanym pakietem programowym wykorzystującym Metodę Elementów Skończonych (MES) do prowadzania analiz inżynierskich. Nowoczesny i intuicyjny pre-post procesor tworzy wraz z modulem obliczeniowym doskonałe narzędzie inżynierskie pozwalające na efektywną symulację zjawisk fizycznych.

midas NFX – Interfejs Użytkownika

Stacker Stacker

Pakiet midas NFX wyposażony jest w nowoczesny moduł pre-post procesora przeznaczonego do tworzenia modeli obliczeniowych. Moduł ten zapewnia bezpośredni dostęp do plików geometrycznych pochodzących z takich systemów CAD jak: Solid Edge, Catia, SolidWorks, AutoCAD, Pro/Engineer, Unigraphic (NX) oraz Autodesk Inventor. Dodatkowo posiada interfejs pozwalający na odczyt plików geometrycznych za pomocą formatów takich jak: Parasolid, ACIS, STEP i IGES.

Pełna biblioteka elementów, nowoczesna technologia tworzenia siatki modelu MES wraz z obszerną biblioteką dostępnych materiałów zapewnia profesjonalny i wiarygodny poziom symulacji. Dzięki różnorodnym algorytmom dyskretyzacji, adaptywnym doborze rozmiaru elementu oraz dodatkowym funkcjom, stworzenie poprawnej siatki modelu staje się proste nawet dla początkujących użytkowników aplikacji MES.

Uzyskane wyniki obliczeń zintegrowane są z bazą danych modelu, zapewniając użytkownikowi łatwy i przejrzysty do nich dostęp. midasNFX posiada narzędzia umożliwiające różnorodne przedstawienie wyników obliczeń. Mogą to być mapy konturowe, izopłaszczyzny, widoki w przekrojach, jak również wykresy i dynamiczne wyświetlenia wybranych wyników.

midas NFX – Moduły Obliczeniowe (Solvery)

Stacker Stacker

midas NFX zawiera te moduły obliczeniowe gwarantujące wiarygodne wyniki obliczeń dla nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych zadań inżynierskich. Solvery midas NFX rozwiązują zagadnienia liniowe i nieliniowe, statyczne i dynamiczne, zjawiska przewodzenie ciepła w stanach ustalonych jak i nieustalonych.

Potencjał możliwości modelowych midas NFX powiększają dodatkowo unikalne narzędzia pozwalające na przeprowadzanie analiz numerycznych dla takich zjawisk jak:

Analiza zderzeń oraz próba udarowa (solver Explicit)

Optymalizacja konstrukcji

Automatyczna identyfikacja powierzchni kontaktu pomiędzy elementami w złożeniach

Symulacje zjawisk dla materiałów kompozytowych

Interpolacja analiz strukturalnch (CAE) i przepływowych (CFD)

Stacker Stacker

midas NFX umożliwia rozwiązywanie interpolowanych analiz strukturalnych, termicznych i przepływowych. Solver midas NFX CFD analizuje szereg modeli przepływów dla zjawisk stacjonarnych jak i dynamicznych.

Zapraszamy na prezentację programu na Targach KOMPOZYT-EXPO w Krakowie.

Więcej informacji na www.femcomp.pl