Absorber Styrenu EcoSorb 206

ograniczenie skutków emisji par styrenu w przemyśle kompozytów.

Stosowanie żywic zawierających jako składnik wyjściowy styren wiąże się z jego częściową emisją do atmosfery. Pary styrenu klasyfikowane są jako lotna organiczna substancja niebezpieczna /VOC/ zanieczyszczająca powietrze.

Prezentowana substancja absorbująca ECOSORB 206 została opracowana przez specjalistów z myślą stworzenia skutecznego, prostego i przyjaznego dla środowiska rozwiązania ograniczającego stężenie styrenu w powietrzu. Absorpcja par styrenu przez rozpylony wodny roztwór głównie mieszaniny olejków eterycznych i emulgatora w warunkach badań laboratoryjnych wykazała eliminację z powietrza 98 % styrenu w ciągu 20 minut. Po absorpcji następuje szereg reakcji chemicznych utleniania, których produktami są już nietoksyczne związki chemiczne.

W zastosowaniu przemysłowym, użycie mgły absorbującej pary styrenu, neutralizuje zapach oraz ogranicza i łagodzi działanie par styrenu na pracownika.

Dzięki ECOSORB 206 produkcja wyrobów z żywic poliestrowych może być przyjemniejsza i bardziej wydajna.

Przykładowe możliwości projektowanych systemów :

1. Oczyszczanie powietrza wylotowego - wprowadzenie mgły do przewodu wentylacji wywiewnej.

2. Oczyszczanie powietrza w hali produkcyjnej systemem kurtyn rozpylających absorber wokół bram, okien, otworów wentylacji grawitacyjnej itp.

3. Oczyszczanie powietrza w hali produkcyjnej systemem eliminującym styren z materiałów porowatych /ściany, przegrody, wykładziny itp./ oraz wyroby gotowe lub półprodukty. Często emisja tła powoduje przekroczenie wartości NDS.

4. Wprowadzanie mgły absorbującej do powietrza nawiewnego w przypadku właściwie zaprojektowanych instalacji wentylacyjnych, w których prędkość powietrza przy wylocie nie przekracza 0,5 m/s.