Laminate Tools

Dla projektantów, Laminate Tools zapewnia intuicyjny środek do szybkiego określania budowy warstwowej laminatu dokładnie odzwierciedlający skład fizyczny struktury.

Korzyść dla analityków, poprzez łatwe generowanie modelu do analizy. Oszczędność czasu podczas weryfikacji projektu i optymalizacji.

Dla producenta, Laminate Tools zapewnia dokładne i kompletne dane produkcyjne, w tym płaskie szablony dla każdej warstwy. Eliminuje to metodę prób i błędów prototypu i minimalizuje straty materiału.